Міжнародні науково-практичні конференції “Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття”

12-13 жовтня в стінах Одеської національної академії харчових технологій проходила V Міжнародна науково-практична конференція «Економічні і соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття». Метою заходу був обмін науковими здобутками, поглядами щодо економічних та соціальних аспектів розвитку України на початку ХХІ століття. під час конференції були розглянуті наступні питання: економіка і розвиток галузей АПК; менеджмент, інвестиції та інновації в харчовому бізнесі; проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку; маркетинг та логістика в агропромисловій сфері; особливості функціонування експортних логістичних систем; маркетингові аспекти економічного розвитку; облік і статистика на підприємствах галузі; фінансово-економічна безпека підприємств харчової промисловості; соціально-економічні аспекти формування громадянської відповідальності у студентської молоді.

На початку конференції з вітальним словом виступила заступник голови Одеської державної адміністрації Світлана Миколаївна Шаталова. Вона зазначила, що сільське господарство становить близько 12 % ВВП України і має тенденцію на зростання. Все більше й більше на перші місця виходить агропромисловий бізнес, який можна назвати головним драйвером економіки.

фото 1

Високий рівень проведеного заходу підтримав заступник міністра аграрної політики і продовольства України з питань фермерства Віктор Васильович Шеремета. Віктор Васильович відвідав Одеську національну академію харчових технологій на третій день після свого призначення. Він також зазначив, що вперше за двадцять років в бюджеті закладено півмільярда гривен на розвиток сільського господарства. Україна повинна йти до будування європейської моделі розвитку аграрного комплексу. Прийняття цієї концепції дасть поштовх до розвитку малого та середнього бізнесу на селі.

фото 2

Важливість та актуальність розглянутих питань була підтверджена участю генерального консула консульства Румунії в м.Одеса – Еміля Рапча.

фото 3

Розпочалось пленарне засідання із виступу ректора Одеської національної академії харчових технологій, доктора технічних наук, професора – Єгорова Богдана Вікторовича, в якому він всебічно зобразив важливість диверсифікації вищої освіти та особливо підкреслив її економічні аспекти.

фото 4

Продовження актуальних доповідей було знайдено у виступі доктора економічних наук, завідувача кафедри туристичного бізнесу і рекреації – Меліх Олени Олександрівни із темою «Інвестиційна привабливість туристичних дестинацій Одеської області».

фото 5

Жвавий науковий інтерес був проявлений до доповіді кандидата економічних наук, доцента кафедри менеджменту і логістики, докторанта Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України – Бондаренко Світлани Анатоліївни, який вона розпалила доповіддю на тему «Маркетингове управління інноваційним розвитком підприємств виноградарства і виноробства».

Довгоочікуваним гостем Міжнародної конференції був доктор соціальних наук, професор Краківського педагогічного університету Валерій Окуліч-Казарин. Він зазначив важливість міжнародного співробітництва і актуальність обміну науковими здобутками та представив доповідь на тему «Плюсы и минусы управления питанием в системе туризма Украины на примере санатория «Куяльник».

В рамках конференції 12 жовтня відбувся круглий стіл під назвою «Розробка інноваційних пропозицій для проектування нової поселенської мережі степових регіонів України», в якому прийняли участь представники обласних адміністрацій, провідні науковці ОНАХТ та гості конференції.

фото 6

Розпочалось засідання з доповіді к.е.н., докторанта Самофатової Вікторії Анатоліївни під назвою «Концепція створення кластерів у агропродовольчій сфері Південного регіону».

фото 7

На думку учасників круглого столу, такий захід є унікальним прикладом співпраці освіти, органів влади та бізнесу. Слушними були думки доктора економічних наук, професора Савенка Ігоря Івановича під назвою «Підготовка фахівців для економіки майбутнього: українські реалії»

фото 8

Другий день конференції (13 жовтня) розпочався із двох заходів, які відбувалися одночасно. По-перше, було проведено засідання із доповідями молодих вчених ННІПЕіМ ім.Г.Е.Вейнштейна таких, як: Андющенко Є.Г. із темою «Продовольча безпека держави в системі міжнародних глобалізаційних процесів», Мільчева В.В. «Маркетингові підходи до розробки стратегії виведення на ринок інноваційного продукту», Фомічова К.Б. «Зовнішні чинники розвитку харчової промисловості України», Тортіка Л.Л. «Аналіз розвитку АПК України», Селіхов С.О. «Аналіз стратегічних напрямів інноваційного розвитку підприємств виноробної галузі Одеської області», Сандул С.О. «Чинники системного підходу в організації дитячого відпочинку та туризму», Кисса М.Р. «Привабливість Болградського району щодо формування винних турів». На особливу увагу заслуговує доповідь представника іншого ВНЗ, а саме, Одеського національного економічного університету Немченко Г.В. із темою «Фінансова децентралізація і умовах глобалізації та реформування економіки України», та доповідь іноземною мовою Пасчиної Ганни «Management organization structures formation of confectionary industry enterprises based on the logistics principles».

Актуальним і корисним для студентської молоді та досвідчених викладачів було проведення засідання за напрямом «Соціально-економічні аспекти формування громадянської відповідальності у студентської молоді». Тут підіймалися найболючіші питання сучасності, зокрема, доктор філософії, заслужений діяч культури України, проф. Ангелов Г.В., завідувач кафедри філософії Одеської філії Центру гуманітарної освіти НАН України, проф. Кирилюк О.С. запропонували аудиторії для обговорення тему «Діалектика взаємозв’язку соціальної відповідальності з соціальною справедливістю». Вирішення складних соціально-економічних та політичних проблем суспільства в значній мірі залежить від розвитку культурної сфери. Тому тема «Роль культури у формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців», яку розгорнули проф. Ангелов Г.В., проф. каф. Соловей А.О. та магістрант М. Шубаба (Білорусь). Також ними загострене питання щодо «Соціальної відповідальності сучасного менеджера». У сучасному світі ефективний менеджмент є одним з основних агентів економічних і соціальних перетворень і не може йти в бік від вирішення соціальних проблем, підприємцям стає вигідно брати участь у проектах, що поліпшують умови праці працівників та побут громадян.

фото 9

Визначальним моментом становлення громадянського суспільства є соціальна відповідальність мас, тому питання щодо «Громадянського суспільства та соціальної відповідальності мас» підняте Ботикою Т.С. було актуальним у реаліях початку 21 століття.

Трудова діяльність у всіх її різновидах навчальної, фізичної та інших видах, є фундаментом формування основних громадських якостей особистості молодої людини, її соціальної відповідальності перед суспільством. Тому цікавим був досвід академіка зі Швейцарії Ханс-Курт Либерштета під назвою «Всё начинается с детства: возрастная специфика формирования трудолюбия».

Сьогоднішня науково-технічна революція погребує максимального використання людських здібностей, знань та вмінь. Якщо працювати фізично можна примусити силою, то думати силою примусити неможливо, а особливо, коли треба думати так, щоб це було корисно для виробництва і вигідно для колективу. «Сім’я у фокусі соціального управління» із такою доповіддю виступив докторант, доц. Іванов Є. В.

Засвоєння методів та методик комплексної аксіологічної експертизи в технічному вищому навчальному закладі поряд з загальнотеоретичним розглядом мас порушуватися у доповіді ст. викл. Лар’яновського І.С. «Щодо проблеми формування соціальної відповідальності молодого вченого та інженера»

Методологічні питання розвитку і саморозвитку мають безпосереднє відношення до проблем самореалізації особистості, тому тема «Самореалізація в професійній сфері» була розгорнута к.ф.н. Міхаловою В.Л. та к.ф.н. Мельником Ю.М. Кожне право обтяжене обов’язками. Саме «Діалектика взаємовідносин права та обов’язків: політико-правовий аспект» була в повній мірі розглянута доц. Пурцхванідзе О. В., доц. Мордовец М. В., ст. викл. Самокіш В. П., студ. Аль-Сваеди Дахир Карим Мохсин (Ирак)

Вся освіта має відповідати духу, потребам і цілям демократичного суспільства і бути зорієнтованою на формування активної, автономної, незалежної, особистості, яка почувається і сприймається суспільством як самостійна цінність, а інтереси її визнаються пріоритетними. Тому «Роль правової культури у підвищенні громадянської відповідальності» були показані ст. викд., к.ю.н. Орлова В.О., к.ф.н. Михайлова В.Л.

Сьогодні погляд на договір під різними кутами зору с необхідною передумовою не лише вірного усвідомлення його сутності, а й запорукою правильної побудови як окремих договірних юридичних конструкцій, так і договірного права в цілому. «Компаративістський екскурс у сутність договору у нормативно-правових актах деяких європейських держав» була тема доповіді ст. викл. Осадчої І. А.

Всього в конференції прийняли участь представники багатьох іноземних країн, зокрема: Польща (2 особи), Республіка Білорусь (12 осіб), Молдова (2 особа), Азербайджан (1 особа), Ірак (1 особа), Аргентина (1 особа), Росія (1 особа), Туркменістан (1 особа), Туреччина (1 особа), Лівія (1 особа), Казахстан (1 особа), Грузія (1 особа), Швейцарія (1 особа).

фото 10 фото 11 фото 12 фото 13

Всі результати конференції були занотовані та передані для їх подальшого впровадження в реалії сучасного розвитку України за відповідними напрямами. Організатори конференції дуже сподіваються, що такий формат проведення заходів буде підтриманий, а всі учасники винесли максимум корисної інформації, цікавих ідей та перспективних міжнародних знайомств. До зустрічі 11-12 жовтня 2018 року!