Міжнародні науково-практичні конференції

VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Економічні та соціальні аспекти розвитку України
на початку ХХІ століття»

15–16 жовтня 2019 р.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, керівники підприємств і практики.


Робочі мови конференції:
 українська, російська, англійська.

 ≡ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Економіка і розвиток галузей АПК.
 • Менеджмент, інвестиції та інновації в харчовому бізнесі.
 • Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку.
 • Маркетинг та логістика в агропромисловій сфері.
 • Особливості функціонування експортних логістичних систем.
 • Маркетингові аспекти економічного розвитку.
 • Облік і статистика на підприємствах галузі.
 • Фінансово-економічна безпека підприємств харчової промисловості.
 • Енергетичний менеджмент в харчовому виробництві.
 • Екологічний менеджмент харчових виробництв.
 • Соціально-економічні аспекти формування громадянської відповідальності у студентської молоді.

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для включення доповіді до програми конференції необхідно інформацію про автора та тези до 30 вересня 2019 р. надіслати на електронну адресу: kalaman.olga@gmail.com.

Організаційний внесок за участь у конференції – 200 грн.

У рамках конференції пройде наукова постерна сесія. Постер має бути у альбомній або книжній орієнтації формату А1.

Реквізити для платежів:

ГО «КМУ ОНАХТ»,

код ЄДРПОУ 36289108,

р/р 26005148151 в АБ «Укргазбанк»,

м. Одеса,

МФО 320478

Призначення платежу: оргвнесок на конференцію «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття» і прізвище учасника, (обов’язково).

Онлайн-реєстрація 

Більш детальна інформація до оформлення матеріалів, а також вимоги до структури постерів представлені за посиланням: VII Міжнародна науково-практична конференція


VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Економічні та соціальні аспекти розвитку України
на початку ХХІ століття»

11 – 13 жовтень 2018 р

Для участі в конференції запрошуються викладачі ВНЗ, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, керівники підприємств і практики.

Робочі мови конференції: українська, російська.

≡ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

Економіка і розвиток галузей АПК.
Менеджмент, інвестиції та інновації в харчовому бізнесі.
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку.
Маркетинг і логістика в агропромисловій сфері.
Особливості функціонування експортних логістичних систем.
Маркетингові аспекти економічного розвитку.
Облік і статистика на підприємствах галузі.
Фінансово-економічна безпека підприємств харчової промисловості.
Енергетичний менеджмент в харчовому виробництві.
Екологічний менеджмент харчових виробництв.
Соціально-економічні аспекти формування громадянської відповідальності у студентської молоді.
≡ Вимоги до оформлення матеріалів ≡

1. Матеріали оформляються обсягом 2-4 сторінок, формату А4, друкуються в текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2007.
2. Назва тез – шрифт «Times New Roman», 14 пт., Напівжирний, регістр – все прописні, вирівнювання по центру.

Прізвище та ініціали автора (ів) – через інтервал після назви тез, із зазначенням наукового ступеня і звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт., Напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації.

Текст тез – через інтервал після назви організації, шрифт «Times New Roman», 14 пунктів.
3. Формули набираються у вбудованому редакторі Microsoft Equation і друкуються по центру, нумерація в кінці рядка.
4. Малюнки необхідно розміщувати по центру, номер малюнка і його назва – під малюнком жирним шрифтом, наприклад,
Мал. 1 – назва малюнка.
5. Таблиці розміщуються по центру. Назва таблиці вказують через коротке тире після її номера також по центру рядка жирним шрифтом, наприклад,
Таблиця 1 – Назва таблиці
6. Скорочені позначення фізичних величин виконуються латинськими символами відповідно до системою СІ.
7. Слово Література – набирають жирним шрифтом, перед ним – інтервал в 1 рядок.
8. Вимоги до структури тез доповідей:
– назва;
– автори;
– організація;
– основний текст тез доповідей, що складається з вступу, матеріалів і методів, результатів, висновків і літератури.
9. Вимоги до файлу.
Файл, створений в текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2007 і збережений у форматі * .doc (* .docx), повинен бути названий за прізвищами авторів (наприклад, Іванов_Петров_Угольнік.doc).

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету – ректор ОНАХТ, проф. Єгоров Богдан Вікторович,
т. + (048) 725-32-84.
Зам. голови оргкомітету, проректор з наукової роботи, доц. Поварова Наталія Миколаївна,
т. + (048) 712-42-85, моб. 067 9960433.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, проф. Мардар Марина Роміковна,
т. + (048) 712-42-21
Директор УНІПЕіМ ім. Г.Е. Вейнштейн, доц. Каламан Ольга Борисівна,
т. 0935010966.
Зав. каф. менеджменту і логістики, проф. Савенко Ігор Іванович,
т. + (048) 712-41-33.
Зав. каф. маркетингу, підприємництва та торгівлі, проф. Лагодієнко Володимир Вікторович,
т. + (048) 712-40-14.
Зав. каф. управління бізнесом, доц. Басюркіна Наталія Йосипівна,
т. + (048) 712-40-15.
Зав. каф. економіки промисловості, проф. Павлов Олександр Іванович,
т. + (048) 712-40-66.
Зав. каф. обліку і аудиту, проф. Немченко Валерій Вікторович,
т. + (048) 712-41-68.
Зав. каф. економічної безпеки та фінансово-економічної безпеки, проф. Рогатина Лідія Петрівна,
т. + (048) 712-42-41.
Декан ф-ту менеджменту, маркетингу і логістики, доц. Агєєва Ірина Миколаївна,
т. + (048) 712-42-45.

Декан ф-ту економіки, бізнесу і контролю, доц. Купріна Наталія Михайлівна,
т. + (048) 712-41-45.

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для включення доповіді до програми конференції необхідно в електронному вигляді інформацію про автора і тези до 30 вересня 2018 року надіслати на електронну пошту kalaman.olga@gmail.com.

Організаційний внесок за участь в конференції – 150 грн.

В рамках конференції пройде наукова постерна сесія. Постер повинен мати альбомну або книжкову орієнтацію формату А1.

≡ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПОСТЕРА ≡

назва доповіді, ПІБ та електронну адресу авторів, повинен розташовуватися у верхній частині постера і виділятися щодо основного тексту;
анотація розташовується у верхньому лівому кутку;
висновки і список літератури розміщують у правому нижньому кутку;
методи досліджень та результати роботи розташовуються на останньому просторі в певній логічній послідовності.
Постер повинен мати такі обов’язкові елементи демонстрації:
ілюстрації, графіки, формули, таблиці, фотографії;
іншу інформацію, яку автор вважає важливою для оцінки роботи.
Увага! Шрифт постера – повинен читатися з відстані 2 метрів.

Реквізити для платежів:

ГО «КМУ ОНАХТ»,
код ОКПО 36289108,
р / с 26005148151 в АБ «Укргазбанк»,
м Одеса,
МФО 320478
Призначення платежу: оргвнесок на МНПК «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття» та прізвище учасника, (обов’язково).

Онлайн-регистрация