Наукова робота

76 Наукова конференція «Науково-педагогічного складу академії»

18-22 квітня 2016 року було проведено 76 Наукову конференцію «Науково-педагогічного складу академії». В рамках роботи конференції діяла секція «Економічні проблеми розвитку ринкових відносин на підприємствах харчової та зернопереробної промисловості». Під час її проведення було організовано роботу по підсекціях:

  • Економіка промисловості (голова – доктор економічних наук, професор Павлов О.І.)
  • Управління бізнесом (голова – доктор економічних наук Басюркіна Н.Й.)
  • Маркетинг, підприємництво і торгівля (голова – доктор технічних наук, професор Мардар М.Р.)
  • Менеджмент і логістика (голова – доктор економічних наук, професор Савенко І.І.)
  • Облік, аналіз та аудит (голова – доктор економічних наук, професор Немченко В.В.)
  • Економічна теорія та фінансово-економічна безпека (голова – доктор економічних наук, професор Мармуль Л.О.)