Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття»

Вже стало доброю традицією на базі ОНАХТ починати новий навчальний рік з обговорення здобутків та оприлюднення результатів наукових досліджень на Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття». У 2016 році вже вчетверте була зібрана наукова спільнота Навчально-науковим інститутом прикладної економіки і менеджменту ім.Г.Е.Вейнштейна.

1й

2ый 3ый

Традиційно важливим початком конференції в ОНАХТ є привітальне слово ректора – проф. Богдана Вікторовича Єгорова, в якому він зазначив важливість таких заходів та висловив сподівання на плідну працю з економічного напряму науки в ОНАХТ.

4

Особливої уваги заслуговують доповіді провідних професорів ННІПЕіМ ім.Г.Е.Вейнштейна. Так, д.е.н, професор Павлов Олександр Іванович у своїй доповіді на тему «Теорія, практика та моделі рурального розвитку в Україні (в рамках наукового колоквіуму на тему «Руралістичні засади збалансованого розвитку агропродовольчої сфери України»)» зазначив особливо гострі проблеми українського агропродовольчого комплексу та запропонував оптимальні шляхи виходу з них.

5

Проте, д.е.н., професор Немченко Валерій Вікторович у своїй доповіді «Проблеми виходу України з колапсу в умовах реформування економіки» виділив інший проблемний напрям української економіки – сферу промислового виробництва. Він підкреслив, що необхідні негайні активні дії щодо виходу України з колапсу.

6й

Також були досить важливі зауваження та пропозиції щодо ситуації у агропромисловому підкомплексі від гостя конференції – к.е.н., доцента Слєсар Тетяни Миколаївни у доповіді «Проблеми ринку насіння льону олійного».

7й

Цікавими є думки молодих аспірантів, які висловлювали обґрунтовані думки з приводу необхідності раціонального управління економічними та соціальними проблемами розвитку України на початку ХХІ століття.

8й

Тому висновок може бути лише один – українська економіка потребує негайних змін та досконалих перетворень, що було підтверджено всіма науковцями економічного профілю під час IV Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на почасту ХХІ століття».

9й 10

Програма конференції: Programma_2016_